ponton

Je hebt vast wel eens gehoord van de maritieme sector. Het is niet altijd even helemaal duidelijk wat de maritieme sector is en wat het doet. De maritieme sector is een veelomvattende sector en daarom ook erg groot. Het is daarom wel interessant om te weten wat allemaal onder maritiem valt. Zowel particulieren als bedrijven kunnen te maken hebben met de maritieme sectoren. Denk aan een bedrijf dat een Ponton huurt of een particulier die zijn zeilboot stalt in de winterstalling.

Maritieme dienstverlening

De maritieme sector bestaat uit maar liefst twaalf verschillende deelsectoren. Deze deelsectoren zijn: zeescheepvaart, jachtbouw, waterbouw, visserij, scheepsbouw, toeleveranciers, kennisinstituten, maritieme dienstverlening, de marine, de binnenvaart, alle havens en offshore.

De zeescheepvaart zijn ondernemingen die voornamelijk voor andere bedrijven de transport over zee op zich nemen. De jachtbouw bestaat uit bedrijven die boten en jachten bouwen voor vooral recreatief gebruik. De waterbouw bestaat uit bedrijven die zich bezighouden met baggeren, het winnen van land en het verzwaren van zeedijken. De visserij houdt zich bezig met het vangen van vis, voor de verdere bewerking voor de vishandel.

Andere deelsectoren

De scheepsbouw is actief in het bouwen van (grote) schepen, marineschepen en grote jachten voor de scheepvaart. Niet alleen het ontwikkelen van de schepen zelf, maar ook onderhoud en reparatie van schepen valt hieronder. Toeleveranciers in de maritieme sector zijn bedrijven die halffabrikaten, productiemiddelen of eindproducten leveren. Maritieme kennisinstituten zorgen voor de verwerving van kennis binnen de maritieme sector. Omdat de maritieme sector zo groot en veelomvattend is en steeds in ontwikkeling is, blijft er ook vraag bestaan naar het verkrijgen van kennis. De dienstverlening binnen de maritieme industrie wordt gedaan door bedrijven die diensten leveren aan bedrijven binnen de sector. Denk bijvoorbeeld aan bevoorrading van schepen, zoals reserveonderdelen of brandstof.

De marine is de militaire organisatie op zee. Ze bestaan in drie verschillende vormen: op het water met schepen, onder water met onderzeeboten en boven water in de lucht. Ze werken samen met andere militaire organisaties, zoals de Landmacht. De binnenvaart is dagelijks actief met het vervoeren van goederen met behulp van binnenschepen, de verhuur van binnenschepen en het beheer van deze schepen. De havens zijn er om schepen aan te leggen en het laden en lossen van goederen. De offshore houdt zich bezig met het winnen van natuurlijke bronnen die afkomstig zijn van de zee of te maken hebben hiermee.