Kwaliteitscontrole wegen

Visuele inspectie wegen

Wegverkeer Nederland

We maken allemaal wel gebruik van de wegen in Nederland. Of dit nou met de auto is of met de fiets. Met de tractor of met de vrachtwagen. We hebben met bijna alle vervoersmiddelen de wegen in Nederland nodig om van A naar B te komen.

Maar welke wegen hebben we nu exact?

Rijkswegen

Om te beginnen zijn er de rijkswegen. Hieronder vallen alle snelwegen die we in Nederland hebben. Denk aan de grote snelwegen bij de grote steden in het Westen van het land. Daar liggen soms tot wel zes rijbanen naast elkaar om het verkeer in goede banen te leiden.

Maar ook in het dunner bevolkte noorden van het land hebben we snelwegen. Ze liggen overal.

Provinciale wegen

De provinciale wegen zijn veelal de grote verbindingswegen waar 100 kilometer per uur is toegestaan.

Lokale wegen

Dan hebben we ook nog de lokale wegen. Dit zijn de wegen die vaak over een kortere afstand plaatsen met elkaar verbinden als ook wegen die om de plaats zelf lopen.

Waterschapswegen

Tot slot zijn er nog de waterschapswegen. Dit zijn bijvoorbeeld de polderwegen.

Onderhoud

Al deze wegen moeten onderhouden worden. Dit is belangrijk met het oog op de veiligheid. Als op een van de bovengenoemde wegen namelijk beschadigingen zijn te zien dan kan dit er bijvoorbeeld voor zorgen dat een auto van zijn koers raakt en een botsing met een ander voertuig krijgt. Met lichamelijk letsel tot gevolg naast de materiele schade.

Wie moet dit onderhoud doen? Nou eigenlijk hebben we bovenstaand deze indeling al enigszins genoemd.

Visuele inspectie wegen

De rijkswegen worden door Rijkswaterstaat onderhouden. Dit doen ze door de visuele inspectie wegen. Met de visuele inspectie wegen brengen ze in kaart waar eventuele beschadigingen zitten en waar slijtage te zien is. Deze kunnen ze vervolgens herstellen.

De provinciale wegen worden veelal onderhouden door de gemeente als het binnen de bebouwde kom is. Er buiten doet de provincie dit zelf. In het geval van onderhoud door de gemeente betaald de provincie het benodigde geld aan die gemeente.

Lokale wegen worden onderhouden door de gemeentes zelf. Zij kunnen daarvoor bedrijven inhuren. Hiervoor krijgen ze budget vanuit de overheid.

De waterschapswegen worden door de waterschappen zelf onderhouden. Eventueel kunnen ook zij hier partijen voor inhuren vanuit het beschikbaar gestelde budget.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *