Dubieuze debiteuren zijn klanten waarbij je sterke twijfels hebt over de vraag of ze ooit hun openstaande rekening(en) nog gaan betalen. Elke ondernemer zal hier helaas mee in aanraking komen. Ongeveer drie procent van de rekeningen blijken oninbaar. Dit is een ondernemersrisico dat gevolgen kan hebben voor de  groei van de onderneming. Het is altijd mooi als je nieuwe klanten kunt verwelkomen. Om het project op de rit te zetten zal er eerst wat moeten worden geïnvesteerd.

Bezint voor je begint

De investering kan bestaan uit het aantrekken en inzetten van extra personeel. Dit brengt vaak ook de aanschaf van inventaris en voorraad met zich mee. Zolang de nieuwe klanten hun facturen betalen is er geen enkel probleem. Mocht het onverhoopt zo zijn dat de klant niet of veel te laat betaalt, dan loop je een financieel risico. Het is aan te raden om bij potentiële nieuwe klanten een serieuze inschatting te maken op deze risico’s. Met andere woorden: maak vooraf een inschatting van de kredietwaardigheid van je nieuwe klant. Andersom werkt het net zo: als je als ondernemer uitsluitend de focus legt op groei, loop je de kans dat de borging van financiële zekerheid achterblijft. Kun je de betalingsachterstand door dubieuze debiteuren niet dragen, dan ontstaan er financiële problemen en loop je de kans dat je als ondernemer zelf je facturen niet meer kunt betalen. Op deze manier word je zelf een dubieuze debiteur. Dat moet je ten allen tijden voorkomen: een kwart van de faillissementen binnen het MKB worden namelijk veroorzaakt door openstaande facturen!

Debiteurenrisico beperken

Risico’s kunnen worden beperkt door het maken van juiste, duidelijke betalingsafspraken. Desondanks kan het toch gebeuren dat de klant niet betaalt. Een ondernemer zou ervoor moeten zorgen dat dit risico gedragen kan worden. Voordat je met een nieuwe klant in zee gaat, zou je de klant kunnen scannen op kredietwaardigheid. Op de website van Atradius vind je een handige tool om de kredietwaardigheid van je klant te checken. Atradius biedt ook een whitepaper, getiteld “Groei met strak debiteurenbeheer”. Daarin krijg je tien tips voor een strak debiteurenbeheer binnen je onderneming. In het kader van dubieuze debiteuren is het verstandig om financiële reserves op te bouwen. Een beter alternatief is het verzekeren van debiteuren. Daarmee is het risico van niet betalende klanten afgedekt, op het eigen risico na. Zo’n verzekering kun je bijvoorbeeld afsluiten bij mkbZeker. Dit werkt sneller en goedkoper dan het opbouwen van eigen reserves. Bovendien borg je met een dergelijke verzekering de continuïteit van je eigen onderneming. Hiermee bespaar je tijd op debiteurenbeheer en kan je focus blijven bij de groei van je bedrijf.